Prosem®

Nederland speelt op wereldniveau een sleutelrol als het gaat om innovatie en ontwikkeling in de zadenbranche. De leidende positie van deze regio zal in de toekomst alleen maar sterker worden door de overheden die deze positie promoten.

Prosem investeert in research and development circa 20% van de omzet. Daarnaast werken we nauw samen met kennisinstellingen zoals de Universiteit van Wageningen WUR en andere internationale universtiteiten. Onze belangrijkste forcus is het ontwikkelen en aanbieden van innovatieve oplossingen voor zaad technologie, met inachtneming van het milieu. Tegelijkertijd helpen we de telers met de productiviteit van de zaden en zorgen we voor een beter resultaat in de teelt door schadelijke bacteriën, schimmels en insecten te bestrijden.